Nieuws

Maandelijkse lessen in 2023

Vanaf september verzorgt Wanda van Koeveringe-Sluyter weer ikebanalessen in haar eigen locatie, het Zen Centrum Eindhoven.
Er zijn enkele groepen geformeerd, die in september 2021 en 2022 van start gingen. In het najaar 2023 gaat een nieuwe groep van start.

Heb je interesse om van start te gaan? Mail dan zodat we kunnen kijken wat er in beider agenda’s mogelijk is.